Veľká praveká súťaž pre základné školy !

Milí pedagógovia a milí žiaci,

zlosovanie 7. ročníka celoslovenskej Veľkej pravekej súťaže pre základné školy (šk. rok 2016-2017) sa uskutočnilo dňa 7. apríla 2017. Výsledky súťaže nájdete tu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V spolupráci so vzdelávacím portálom
www.datakabinet.sk (kabinet moderného učiteľa) sme pre vás radi pripravili výučbové materiály s témou praveku, ktoré môžete vhodne použiť na hodinách dejepisu k zatraktívneniu vzdelávacieho procesu žiakov.

Výučbové materiály si môžete zdarma stiahnuť (v oddieli Vzdelávanie – Výučbové materiály zdarma-pomôcka pre pedagógov k dejepisu) a používať k skvalitneniu výučby voľne, ako uznáte za vhodné.