Veľká praveká súťaž pre základné školy !

Milí pedagógovia a milí žiaci,

9. ročník celoslovenskej Veľkej pravekej súťaže pre základné školy (šk. rok 2018-2019) bude vyhlásený v januári 2019. Tešíme sa na Vašu účasť :-)


V spolupráci so vzdelávacím portálom www.datakabinet.sk (kabinet moderného učiteľa) sme pre Vás radi pripravili výučbové materiály s témou praveku, ktoré môžete vhodne použiť na hodinách dejepisu k zatraktívneniu vzdelávacieho procesu žiakov.

Výučbové materiály si môžete zdarma stiahnuť (v oddieli Vzdelávanie – Výučbové materiály zdarma-pomôcka pre pedagógov k dejepisu) a používať k skvalitneniu výučby voľne, ako uznáte za vhodné.