Veľká praveká súťaž pre základné školy !

Milí pedagógovia a milí žiaci,

6. ročník celoslovenskej Veľkej pravekej súťaže pre základné školy (šk. rok 2015-2016) bol vyhlásený dňa 11. január 2016. Výsledky súťaže nájdete tu: Veľká praveká súťaž_výsledky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V spolupráci so vzdelávacím portálom
www.datakabinet.sk (kabinet moderného učiteľa) sme pre vás radi pripravili výučbové materiály s témou praveku, ktoré môžete vhodne použiť na hodinách dejepisu k zatraktívneniu vzdelávacieho procesu žiakov.

Výučbové materiály si môžete zdarma stiahnuť (v oddieli Vzdelávanie – Výučbové materiály zdarma-pomôcka pre pedagógov k dejepisu) a používať k skvalitneniu výučby voľne, ako uznáte za vhodné.