Múzeum dnes

Múzeum praveku Slovenska vzniklo v lokalite „Prepoštská jaskyňa“ v roku 2007. Ide o náučnú expozíciu v prírode, priamo na vzácnom mieste, kde žil neandertálsky pračlovek na území Slovenska. Návštevníci sa môžu oboznámiť s dobou, v ktorej žil, aký viedol spôsob života v rámci svojho rodu (skupiny), aké si zhotovoval nástroje i ktoré nástroje boli objavené, aké zvieratá žili na území Bojníc, akým spôsobom tieto zvieratá lovil, kosti ktorých zvierat sa tu našli, ako aj mnoho ďalších zaujímavostí o dobe, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život… Pred Prepoštskou jaskyňou je pod mohutným travertínovým jaskynným previsom vytvorená dioráma znázorňujúca život pravekých ľudí.

Hlavné ciele Múzea praveku Slovenska v Bojniciach sú nasledovné:
» ochrana vzácnej paleolitickej lokality európskeho významu,
» šírenie informácií o pravekých dejinách Slovenska pútavým spôsobom,
» výučba vzniku a vývoja človeka pre školy všetkých stupňov priamo v múzeu,
» ďalší rozvoj múzea, dopĺňanie jeho exponátov a zbierok,
» vedecká spolupráca s odborníkmi v oblasti paleolitu na Slovensku,
» ochrana jedinečného prírodného prostredia v areáli múzea,
» spolupráca s ostatnými múzeami na Slovensku i v zahraničí

Samotná Prepoštská jaskyňa je majetkom slovenského štátu a zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú pamiatku. Je natoľko vzácna, že ju MŽP SR vyhlásilo za národnú prírodnú pamiatku.

Okolie Prepoštskej jaskyne (areál múzea) je taktiež jedinečným prírodným územím, ktoré si zachovalo i napriek svojej polohe (leží v samom centre mesta Bojníc) ráz divokej prírody, nedotknutej rukou človeka. A tak zatiaľ čo neďaleko pulzuje život 21. storočia, v areáli múzea máte dojem, že ste sa ocitli v skutočnej divočine – srdci pravekej prírody.

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, vedomý si jedinečnosti prírodného prostredia v okolí Prepoštskej jaskyne, ho vyhlásil Vyhláškou č. 4/2006 zo 6. decembra 2006 za ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Prepoštská jaskyňa.

Múzeum praveku Slovenska úprimne ďakuje za aktívnu spoluprácu:
PhDr. Mariánovi Sojákovi, PhD., Archeologický ústav SAV Nitra
PhDr. Ľubomíre Kaminskej, CSc., Archeologický ústav SAV Nitra – pracovisko Košice
PhDr. Ivete Géczyovej, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Na vytvorenie webovej stránky Múzea praveku Slovenska boli medzi iným čerpané a použité informácie aj z nasledujúcich zdrojov literatúry:
Bárta, Juraj, Pravek Bojníc 1972
Bárta, Juraj, Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej 1965
Dvořák, Pavel, Odkryté dejiny – Prví ľudia v Československu 1980
Buchvaldek, Miroslav a kolektív, Dějiny pravěké Evropy 1985

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým autorom publikácií za ich úsilie pri zhromažďovaní poznatkov ohľadne paleolitu všeobecne, konkrétne na území Slovenska a špeciálne na území mesta Bojnice.