Výučbové materiály zdarma – pomôcka pre pedagógov k dejepisu

Milí pegagógovia,

v spolupráci so vzdelávacím portálom www.datakabinet.sk (kabinet moderného učiteľa) sme pre Vás radi pripravili výučbové materiály s témou praveku, ktoré môžete vhodne použiť na hodinách dejepisu k zatraktívneniu vzdelávacieho procesu Vašich žiakov.

Výučbové materiály si môžete zdarma stiahnuť tu a používať k skvalitneniu výučby voľne,
ako uznáte za vhodné:

Pracovný list – pre pedagógov_1. strana

Pracovný list – pre pedagógov_2. strana

Pracovný list – pre žiakov

Pravek – Neandertálci na Slovensku_prezentácia k výučbe

Banner_datakabinetZároveň Vám odporúčame s Vašimi žiakmi osobne navštíviť Múzeum praveku a prežiť časť života neandertálcov – v rámci atraktívneho vzdelávacieho interaktívneho programu Praveké tvorivé dielne.

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach je veľmi hrdé na to, že môže aktívne podporovať všetkých pedagógov pri vzdelávaní mladých ľudí modernými prostriedkami 21. storočia – a zároveň šíriť uvedomenie si hodnoty ľudskej spoločnosti i celej existencie našej planéty Zem.

Dajte nám, prosím, vedieť, milí pedagógovia, ako viac Vám ešte môžeme v tomto úsilí vzdelávania atraktívnou formou byť nápomocní – Vaše námety a podnety veľmi radi uvítame na adrese: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk

Ďakujeme Vám za spoluprácu pri šírení vzdelania a úžasného poznania nášho sveta :-)