Vstupné

Používanie fotoaparátov, kamier a pod. pre súkromné a vzdelávacie účely je povolené a vítané zdarma 🙂 (budeme potešení, ak si na pamiatku urobíte pekné foto z Vášho výletu do praveku…)

Platba je možná iba v hotovosti, platba bankovou kartou možná nie je, ďakujeme za Vaše porozumenie.

Cena vstupného:

– deti do 3 rokov, jeden doprovod ZŤP zdarma (platí pre dennú prehliadku)

– deti a mládež 4 – 18 rokov, študenti denné štúdium, ZŤP, seniori nad 62 rokov
   4,50 €

– dospelí 7,- €

– nočná prehliadka s lektorom pri svetle horiacich fakieľ: deti do 3 rokov zdarma,
   4 – 15 rokov 6,- , ostatní 8,50 €

školské zájazdy žiaci 5,- € (prehliadka so sprievodným lektorským výkladom)

vzdelávací interaktívny program pre školy Praveké tvorivé dielne 5,- € viac info viď Vzdelávanie

Pri školských zájazdoch a skupinových návštevách pedagogický doprovod a skupinový doprovod zdarma (1 doprovodná osoba na 20 členov skupiny). V Múzeu praveku Slovenska neplatia kultúrne poukazy – ďakujeme za Vaše porozumenie.