Vstupné

Používanie fotoaparátov, kamier a pod. pre súkromné a vzdelávacie účely je povolené a vítané zdarma 🙂
(budeme potešení, ak si na pamiatku urobíte pekné foto z Vášho výletu do praveku...)

Platba je možná iba v hotovosti, platba bankovou kartou možná nie je, ďakujeme za Vaše porozumenie.

Cena vstupného:

- deti do 3 rokov, jeden doprovod ZŤP zdarma (platí pre dennú prehliadku)

- deti a mládež 4 - 18 rokov, študenti denné štúdium, ZŤP 4,50 €

- dospelí 6,50 €

nočná prehliadka s lektorom pri svetle horiacich fakieľ: deti do 3 rokov zdarma, 4 - 15 rokov 6,- , ostatní 8,50 €

- školské zájazdy žiaci 4,50 € (prehliadka so sprievodným lektorským výkladom)

- vzdelávací interaktívny program pre školy Praveké tvorivé dielne 4,50 € - viac info viď Vzdelávanie

Pri školských zájazdoch a skupinových návštevách pedagogický doprovod a skupinový doprovod zdarma (1 doprovodná osoba na 20 členov skupiny). V Múzeu praveku Slovenska neplatia kultúrne poukazy - ďakujeme za Vaše porozumenie.