Naše posolstvo

Múzeum praveku Slovenska – naše vyhlásenie

Naším poslaním je ochrana, výskum a poskytovanie informácií v Múzeu praveku Slovenska v Bojniciach – Slovenská republika; podporovať porozumenie a význam hodnoty najstaršej histórie Slovenska, s dôrazom na mimoriadne vzácne paleolitické osídlenie našej krajiny na území mesta Bojnice v období štvrtohôr – strednej fáze staršej doby kamennej.

Naša vízia a misia

Naša vízia je zvýšiť porozumenie všetkých ľudí v oblasti prírody, histórie a ich vzájomnej súvislosti a rozmanitosti. Príroda je úžasná a nesmierne bohatá vo svojej rôznorodosti, ale dnes je zároveň v ohrození. Chceme, aby každý – mladý i starší, odborníci ako aj široká verejnosť, mali záujem dozvedieť sa viac o prírode a histórii vývoja človeka v nej. Chceme, aby každý – mladý i starší pochopil, kde je miesto človeka v prírode a aké je prírodné prostredie pre život človeka dôležité.

Aby sa naša vízia stala skutočnosťou, sformulovali sme prehlásenie našej misie: „Chceme byť centrom poznania a príjemným miestom stretnutí pre širokú verejnosť, deti a mládež všetkých stupňov a druhov vzdelávacích škôl a rovnako aj odborníkov – archeológov, historikov a expertov vo svete skúmania dávnych dejín človeka.“