Program pre základné školy

Milióny rokov človeka – Pravekí lovci na Slovensku

Vzdelávací interaktívny program Praveké tvorivé dielne pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ (program prispôsobujeme aj žiakom iných ročníkov ZŠ podľa potreby a želania pedagógov, taktiež pre materské školy) / vstupné 5,- (1 doprovodná osoba na 20 žiakov zdarma)
Trvanie programu cca 75 minút (
ukážky programu viď foto v oddieli Fotogaléria)

Cieľom programu je „preniesť“ žiakov pútavou formou do obdobia staršej doby kamennej. Žiaci sa tak sami stanú neandertálcami a prežijú časť ich života. Vzdelávací program vhodne kombinuje dejepis s ďalšími školskými predmetmi – biológiou, prírodopisom i geológiou. Hlavný dôraz je kladený v maximálnej miere na interaktívnu spoluprácu so žiakmi, t.j. ich aktívne zapojenie do obsahu programu (riešenie rôznych praktických „pravekých“ úloh, práca v skupinkách – „neandertálskych tlupách“). Počas celého programu sú všetci žiaci neustále v interaktívnej komunikácii a činnosti tak, aby bol vytvorený priestor k využitiu a prezentácii ich doterajších poznatkov, možnosti získať mnohé nové vedomosti zaujímavou formou a zároveň bola rozvíjaná ich vlastná kreativita a názor.

Náplň programu:

Prehliadka expozície múzea s odborným lektorským výkladom
Žiaci vykročia po stopách neandertálskeho pračloveka, kde skutočne pred 60.000 rokmi žil. Na „mieste činu“ – pri travertínovej Prepoštskej jaskyni uvidia, aké miesto si vybral pre svoj život a prečo mu toto miesto v studenom podnebí ideálne vyhovovalo. Dozvedia sa, ako prebiehal vývoj človeka a na základe čoho sa dokázal vyčleniť z ríše zvierat. Zistia taktiež, kedy a ako vznikali travertíny, čím sa praveký lovec živil, aké lovil zvieratá, prečo používal kamenné, drevené a kostené nástroje, či poznal oheň, akého sa dožíval veku, čo si obliekal i prečo začal používať prvé šamanské rituály. Pochopia, prečo bol v praveku v dobe bojnických neandertálcov život taký ťažký – keď sa každý deň tvrdo zápasilo o holé prežitie.

Ukážka výrobných techník a nástrojov pravekých lovcov – praveká tvorivá dielňa

Žiaci sa oboznámia s najdôležitejšími výrobnými technikami a nástrojmi človeka doby kamennej (opracovanie kameňa, dreva, kosti a kože zvieraťa, schopnosť založiť oheň, používanie loveckých zbraní). Zistia, že neandertálec nebol praveký primitívny tvor, ale značne skúsený a zdatný človek svojej doby. Zároveň si budú môcť vyrobiť kamenný nástroj, opracovať hrot dreveného loveckého oštepu či založiť oheň – presne tak, ako to robili praľudia na území Bojníc pred 60.000 rokmi.

Čo pomohlo pravekému lovcovi – neandertálcovi prežiť v tak ťažkej dobe, akou bol pravek?
V tejto časti budeme hľadať odpoveď práve na túto vyslovenú otázku. Určite to boli aj skúsenosti, ktoré pračlovek počas svojho vývoja získal. Vedel už rozpoznať listy a plody rastlín, uhádnuť stopy zvierat, trafiť oštepom či kameňom cieľ – vedia to aj dnešní školáci? Spoločne to skúsime! Žiaci budú plniť jednotlivé úlohy v menších skupinkách, pričom splnenie úlohy bude závisieť od ich vzájomnej aktívnej spolupráce. Záverom vzdelávacieho programu prídeme k
ďalšiemu veľmi dôležitému „objavu“: pračlovek prežil aj vďaka tomu, že žil v tlupe a začal používať reč – dochádzalo tak k dorozumievaniu, deľbe práce a pomoci jeden druhému, čím bol život ľahší a ťažké podmienky znesiteľnejšie – pre všetkých členov tlupy. 

Náš tip :-)

Skombinujte v Bojniciach návštevu Múzea praveku Slovenska s ďalšími atraktívnymi vzdelávacími aktivitami (Bojnický zámok – SNM Múzeum Bojnice www.bojnicecastle.sk, Zoologická záhrada www.zoobojnice.sk). Získate tak čo najviac hodnotných poznatkov a zaujímavých zážitkov z Vášho dňa stráveného v Bojniciach :-)