Partneri

Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk

Mesto Bojnice www.bojnice.sk

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi www.muzeumpd.sk

Sitour www.sitour.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice www.bojnice.eu

Mediálni partneri