Podmienky a požiadavky

Vstup so zvieratami je povolený (za bezpečnosť v plnej miere zodpovedá majiteľ zvieratka).

Používanie fotoaparátov, kamier a pod. v Múzeu praveku Slovenska je pre vzdelávacie a súkromné účely povolené a vítané – zdarma. Zhotovovanie obrazového a zvukového materiálu pre komerčné účely, reklamu a pod. nie je povolené bez predošlého súhlasu (zhotovenie a použitie materiálov prosíme vopred konzultovať). Ďakujeme.

V priestoroch múzea sa nenachádza WC, nakoľko sa jedná o expozíciu v exteriéri – otvorenej prírode. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Múzeum praveku Slovenska sa nachádza v pôvodnom prírodnom areáli pravekých neandertálcov, vstup je na vlastné nebezpečie.