Napísali ste (referencie)

ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej

– Ďakujeme Múzeu praveku v Bojniciach za vynikajúci nápad, ako vzbudiť u žiakov záujem o najstaršie dejiny Slovenska. Naše poďakovanie patrí aj pani lektorke za vynikajúci výklad a fantastické praveké tvorivé dielne.

Mgr. Katarína Rajčoková

Základná škola / Vazovova 4, Bratislava

– Cesta po praveku bola pútavá. Ďakujeme za príjemne strávený čas. Deti sa premenili na šamanov, robili zbrane na lovenie mamutov… Veríme, že im zážitky ostanú v srdiečkach navždy :-)

Pani učiteľky a pán učiteľ Paľko

Základná škola / Myjava

– Rituálny tanec šamanov bol vynikajúci nápad. Ďakujeme za zaujímavý výklad príjemnej lektorke. Svoje zážitky si nenecháme pre seba a Vaše dobré meno budeme šíriť ďalej.

Milena Kurtišová, Radovan Biesik, Danka Škopková / pedagógovia

Základná škola / Hruštín

– Prišli sme so žiakmi 6. ročníka. Prídeme určite aj nabudúce, pretože sa nám v Múzeu praveku veľmi páčilo. Oceňujeme kvalifikovaný prístup p. lektorky a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na realizácii a prevádzke tohto múzea. Naši žiaci ďakujú za super hodinu dejepisu :-)

Základná škola Sokolíkova 2 / Bratislava

– Chceme Vám veľmi poďakovať za pútavý výklad a úžasne zábavný interaktívny vzdelávací program. Žiakov veľmi zaujal aj príbeh mamutieho mláďaťa :-)

Mgr. Janka Križanová s kolektívom pedagógov

Základná škola / Sučany

– Vo Vašom pravekom múzeu sme strávili príjemné dopoludnie. Žiakom sa veľmi páčilo prostredie i krásna príroda areálu Prepoštskej jaskyne. Atraktívne úlohy v rámci vzdelávacieho interaktívneho programu ich zaujali a pobavili, pri plnení úloh sa vyšantili. Ďakujeme aj za výborný sprievodcovský výklad.

Mgr. Mária Petrikovičová a Mgr. Ivana Remeňová

Základná škola / Sečovce

– Ďakujeme za úžasný výklad, ktorý pútavou formou previedol žiakov obdobiami praveku a priblížil im život pravekého človeka. Žiakov veľmi zaujal aj príbeh života mamutieho mláďaťa. Najatraktívnejšou časťou našej návštevy bol tvorivý vzdelávací interaktívny program, kde si žiaci vyskúšali odev šamana, pripravili praveké nástroje a zistili svoje vedomosti a poznatky v pravekom kvíze. Ďakujeme za množstvo zážitkov.

Mgr. Iveta Bačová s kolektívom pedagógov

Základná škola / Diviaky nad Nitricou

– Žiaci našej školy navštívili Múzeum praveku už niekoľkokrát. Veľmi sa nám u Vás páči, hlavne súťaže a hry v rámci interaktívneho vzdelávacieho programu :-)

PhDr. Milena Pánisová

Základná škola / Dolné Saliby

– Ďakujeme Vám, že ste pútavou formou a vhodnými informačnými tabuľami, taktiež skvelým výkladom priblížili dobu praveku ako i život neandertálcov žiakom našej základnej školy i nám pedagógom. Najzaujímavejšou časťou návštevy múzea boli pre žiakov dokonale pripravené aktivity v rámci vzdelávacieho interaktívneho programu – odev šamana, poznávanie stôp zvierat i listov stromov, vedomostný kvíz… Perfektne sa pobavili pri neandertálskom tanci a speve. Odchádzame s krásnymi zážitkami. Ďakujeme!

PaedDr. Andrea Tóthová

III. Základná škola / Prievidza

– Ďakujeme za hodnotný výklad, žiaci sa vhodnou a pútavou formou dozvedeli všetky potrebné údaje i mnohé zaujímavosti z obdobia praveku. Vedomosti boli upevnené kreatívnymi postupmi, ktoré deti upútali a veľmi ochotne pracovali na zadaných „pravekých“ úlohách – ozdobiť pravekého šamana, vytvoriť praveký nástroj, model – sošku zvieraťa a vyplniť pracovné listy. Celú expozíciu dopĺňajú obrazové tabule, kde sa môžu žiaci dozvedieť aj informácie, ktoré nemajú v učebnici. Jednoznačne odporúčam aj pre ďalšie školy.

Mgr. Viktória Spišková

Základná škola Podzáhradná č. 51 / Bratislava

– Návšteva u Vás bola pre našich žiakov i nás veľmi zaujímavá a osviežujúca. Takouto nenásilnou formou si deti s radosťou osvoja nové informácie. Vrelo odporúčame návštevu aj iným!

Mgr. D. Regentová

Základná škola / Poruba č. 55

– Ďakujeme za milé privítanie, ochotu a ústretovosť počas návštevy Vášho múzea. Množstvo zaujímavých praktických činností bolo osviežením pútavého výkladu na stanovištiach. Návšteva bola pre nás príjemným zážitkom, na ktorý budeme dlho spomínať.

PaedDr. A. Zaťková

Základná škola J.A.Komenského / Čadca

– Ďakujeme za to, že sme sa mohli viac dozvedieť o živote neandertálcov. Žiakov veľmi zaujala praktická činnosť, v ktorej uplatnili nadobudnuté vedomosti a svoju kreativitu. Čas strávený v príjemnom prostredí, so zaujímavým výkladom a ukážkami bol pre nás zážitkom.

Mgr. A. Ruizová


Základná škola Školská 339-2 / Michaľany

– Sme radi, že sme mohli navštíviť Vaše Múzeum praveku, o ktorom sme sa dozvedeli z internetu. Prehliadka bola pre deti predvedená veľmi zaujímavým spôsobom, vzdelávací program bol robený zábavnou veku primeranou formou a zároveň si z neho žiaci odniesli množstvo nových a zaujímavých informácií. Ďakujeme.

Mgr. J. Širotníková

Základná škola Brezová / Piešťany

– Veľmi pekne ďakujeme za „cestu do praveku“. Naši žiaci sa vžili do úloh neandertálcov s veľkou radosťou, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujeme aj za príjemný výklad.

Mgr. Ľ. Melasová