Plánovanie a objednanie Vašej návštevy

Praveké tvorivé dielne – originálny vzdelávací program pre Vašich žiakov

Navštívte jediné interaktívne praveké múzeum na Slovensku pre vzdelávanie žiakov ZŠ a SŠ – na originálnom mieste, kde neandertálci skutočne žili (prírodný areál Prepoštská jaskyňa). Doprajte svojim žiakom čerpanie nových poznatkov zaujímavou a atraktívnou formou – vo vzdelávacom interaktívnom programe Praveké tvorivé dielne (vzdelávací program sa realizuje za každého počasia v originálnej krytej prírodnej „pravekej“ eko-učebni). Tešíme sa na Vašu „pravekú návštevu“ :-) Pri plánovaní návštevy Múzea praveku Slovenska v Bojniciach s Vašimi žiakmi Vám odporúčame vopred si objednať deň a hodinu návštevy: tel. 0911 878 717, alebo e-mailom: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk

Video ukážka z originálneho vzdelávacieho programu Praveké tvorivé dielne:

[clear]Budeme viac než potešení vopred s Vami prediskutovať požiadavky, individuálne očakávania a prípadné nápady tak, aby Vaša návšteva splnila v maximálnej možnej miere ciele vzdelávacieho procesu. Naším cieľom je, aby žiaci Vašej školy v rámci návštevy získali v priestoroch múzea kvalitné informácie a vedomosti, obohacujúce poznatky a zaujímavé zážitky slúžiace k ich rozvoju.

Zodpovednosť za účastníkov vzdelávacích programov a ich bezpečnosť nesie počas celej doby školskej akcie ich pedagogický doprovod.

Budeme radi, ak po skončení programu vyjadríte svoj názor lektorovi, prípadne nám ho pošlete e-mailom. Pomôžete nám tak vzdelávacie programy neustále vylepšovať a prispôsobovať Vašim očakávaniam.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás :-)

Kontakt

Múzeum praveku Slovenska, ulica Rybníčky, 972 01 Bojnice
telefón: 0911 878 717
e-mail:
muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk

Otváracie hodiny

Pre školské skupiny podľa dohovoru aj mimo oficiálnych otváracích hodín (v období 1. apríl až 31. október) so sprievodným lektorským výkladom alebo vzdelávacím interaktívnym programom Praveké tvorivé dielne, prosíme volajte vopred na tel. 0911 878 717, alebo píšte na e-mail: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk. Ďakujeme.


Vstupné:

– školské zájazdy žiaci 5,- € (prehliadka so sprievodným lektorským výkladom, v dĺžke cca 45 minút)

– vzdelávací interaktívny program pre školy Praveké tvorivé dielne 5,- €, v dĺžke cca 75 minút

Pri školských zájazdoch a skupinových návštevách pedagogický doprovod a skupinový doprovod zdarma (1 doprovodná osoba na 20 členov skupiny).
V Múzeu praveku Slovenska neplatia kultúrne poukazy.

Ako sa k nám dostanete viď TU

Možnosti stravovania

V prípade záujmu o jedlo (teplý obed a pod.) môžete využiť služby reštaurácie v hoteli Lipa (tel. 0905 257693) a reštaurácie Slávia (tel. 0905 402314), obidve zariadenia sa nachádzajú na Sládkovičovej ulici pri hlavnom Hurbanovom námestí (z múzea pešo do 5 minút). 

Podmienky a požiadavky

V priestoroch múzea sa nenachádza WC, nakoľko sa jedná o expozíciu v exteriéri – otvorenej chránenej prírodnej lokalite. Ďakujeme za Vaše pochopenie.